۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جنگ فرهنگی» ثبت شده است

سنگر بـــــه سنگر

خواهران و برادران انقلابی، کوچکترین کوتاهی، اغماض و تسامح در مقابل فتوحات سنگر به سنگر دشمن در حوزۀ فرهنگ خصوصاً پوشش بانوان ابـداً پذیرفته نیست.

هوشیار باشیم که اگر در جبهه فرهنگی سنگری از دست رفت و قبح کاری در افکار عمومی شکسته شد دیگر به سادگی یک جنگ نظامی قابل بازگشت دوباره نیست.

مبادا مسائل امنیتی و سیاسی ما را از فرهنگ غافل کند!

جنگ تمام نمی‌شود، سلاح‌ها عوض می‌شوند!

جنگ نظامی با هواپیما، تانک، تیربار

جنگ اقتصادی با تحریم، دلار، بیت‌کوین

جنگ فرهنگی با کتاب، فیلم، مطبوعات

جنگ بیولوژیکی با غذا، دارو، ویروس

جنگ سایبری با هکر، اینترنت، پلتفرم

جنگ شناختی با رسانه، اطلاعات، روایت

و البته در جنگ ترکیبی همۀ موارد فوق با هم!