۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جهاد تبیین» ثبت شده است

اصول عمامه پرانی!

برداشتن عمامه(خلع لباس) خوب است اما از سر منافقانی که آن را غصب کرده‌اند لکن اکنون که نظام اسلامی حاکم است این مهم بر عهدۀ دادگاه ویژۀ روحانیت می‌باشد.

لذا برای ایجاد بسط ید برای دادگاه ویژۀ روحانیت باید ابتدا منافقین عمامه به سر را با جهاد تبیین و روشنگری در افکار عمومی رسوا و نفاقشان را هویدا بکنیم.

بعد اگر نهاد مربوطه اقدامی نکرد! مؤمنین مختار هستند.

ثمرات پنهان فتنه‌ها‌!

فتنه برای انقلاب و انقلابیون همانند غربال است، غربالی که مجاهدینِ مخلص را از منافقین و نخاله‌ها جدا می‌کند.
در فتنه‌ها از ملامتِ ملامت کنندگان نهراسیم چرا که این ملامت‌ها همانند سوهانی ‌هستند که ما را صیقل می‌دهند.
فتنه همانند قیچی هرس است لذا حریف تنۀ تنومند انقلاب نمی‌گردد، فقط شاخه‌های خشک و بی‌بَر را قطع می‌کند.
البته آشکار شدن همۀ ثمرات فوق مشروط بر ولایتمداری، مقاومت و صبر، شجاعت و بصیرت و جهادِ تبیین است...

ایران در آینۀ مجازی و حقیقی

ایران مجازی؛ در حال پس‌رفت، ذلیل و منزوی، دچار فساد سیستمی، عدم آزادی بیان، دچار استبداد و استعمار، واداده و متفرق، درگیر فقر مطلق و در حال فروپاشی است.
ایران حقیقی؛ در حال پیشرفت، عزیز و مقتدر، فقدان فساد سیستمی، آزادی بیان مفرط، دارای آزادی و استقلال، مقاوم و منسجم، دارای رفاه نسبی و در حال ساماندهی است.
آقایان! ولنگاری فضای مجازی یعنی آشوب در فضای حقیقی

ضرورت فوری افشای جریان نفاق

منافق کسی است که تظاهر به تدیّن می‌کند اما اعتقاد قلبی به آن ندارد؛ زمانی منافق تظاهر به تدّین می‌کند که قدرت در دست مؤمنین باشد لذا با تظاهر ادامۀ حیات می‌دهد...!
اساساً در زمان قدرت و حکومت مؤمنین جریان نفاق فعال می‌شود وگرنه در حکومت فاسقین که نفاق معنا نمی‌دهد؛ اگر منافقین سریعاً افشا نشوند قدرت را خواهند گرفت...

حجابِ ضدّ عفاف!

حجاب بدون عفاف همانند صدف بدون مروارید است...
تبیین و تبلیغ و ترویج حجاب بدون توجه کافی به تبیین و تبلیغ و ترویج عفاف موجب اعوجاج در باورها و تفکر افراد و تهی شدن مظاهر سبک زندگی اسلامی از درون مایه‌های  غنی خود شده که آرام آرام به ضدّ خودش تبدیل می‌گردد. 
هر محجبه‌ای عفیفه نیست اما هر عفیفه‌ای محجبه است...