۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جهاد تبیین» ثبت شده است

چـه و چگونه

در اینکه چه بگوییم، لزوما نباید همواره میل مخاطبین را به عنوان یک اصل اساسی لحاظ کنیم، چون ممکن است که همیشه درست نباشد.

اما در اینکه چگونه بگوییم، حتما باید زمان، مکان، مقام، شرایط، احوال، ظرفیت و سایر ویژگی‌ها و خصوصیات مخاطبین و فضا را لحاظ کنیم.

عوام زدگی به عوام فریبی می‌انجامد!

کنشگری، یا واکنشگری؟ مسئله ایـن است!

گاهی ما به جای کنشگری در ورطۀ واکنشگری می‌افتیم! به عبارتی همواره مشغول حل مسئله‌های تحمیلی دشمن هستیم نه طرح ایجابی خودمان.

واکنش، لازم اما اصل بر کنش است؛ چون کنشگر، مسئله سازی، جهت دهی و کنترل می‌کند لذا همواره یک قدم جلوتر از واکنشگر خواهد بود.

جهاد تبیین کنشی

اساتید انقلابی علوم سیاسی! لطفاً در کنار اهتمام به امور دانشی، کنشگری عملی و رسانه‌ای خویش را افزایش دهید؛ سکولارها، غربگرایان و برخی از سیاسیون با مواضع و عملکرد غـلـط خود مشغول بی اعتماد کردن افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی نسبت به دستاوردهای علمی شما در حوزۀ حکمرانی اسلامی هستند.

جـهـاد چـنـد جـانـبـه

متحجّرین و غربگرایان علی‌رغم ضدّیت شدیدی که در مقام نظر با یکدیگر دارند اما در مقام عمل چندان تقابلی با هم نداشته و حتی در مقابلۀ با جریان انقلابی مخرج و رویکرد مشترک نیز پیدا می‌کنند!

لذا سختی کار انقلابیون دوچندان و جهاد علمی و عملی آنان در دو جبهه است، از یک سو اسیر حماقت متحجّرین و از سوی دیگر درگیر وقاحت غربگرایان هستند...

طـنـز تـلـخ فجازی

برخی مسئولین از بالا شاه‌لولۀ لجن(فضای ولنگار مجازی) را به روی افکار عمومی گرفته‌اند! بعد از انقلابیون انتظار دارند با چهارتا تـــی(پیج و کانال) این پایین جهاد تبیین بکنند!
صد البته که انقلابیون ولایتمدار دست از جهاد تبیین و سایر مجاهدت‌ها برنخواهند داشت ولی بالا غیرتاً شما دست از این دور باطل مضحک و طنز آمیز بردارید.