۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاج علی اکبری» ثبت شده است

عالیجناب أین تذهبون!

مبارزه اعتقادی و ایدئولوژیک اگر امتداد اجتماعی و مصداقی پیدا نکند منجر به نابودی آن اعتقاد و ایدئولوژی و موجب تحیر و گمراهی مردم خواهد شد.

جناب آقای حاج‌علی‌اکبری، نه جمعه یک شنبه است، نه مصلی کلیسا است و نه ائمه جمعه کشیش هستند. جمهوری اسلامی واتیکان نیست.

امام کل هفته

جایگاه امام جمعه یک پست اداری و کارمندی نیست که فقط جمعه‌ها دو رکعت نماز بخواند و موعظه و تقویم خوانی کند.

امام جمعه پدر معنوی شهر، مسئول هدایت مسئولین و مردم و متولی عدالت، احقاق حق و در یک کلمه اقامه دین است.

غربگرایان حریف این جایگاه نشدند اما محافظه‌کاران...!؟