۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حجاب» ثبت شده است

نــه بــه اشاعۀ فساد!

فلسفۀ قوانین اجتماعی و غرض مجری قانون معتقد کردن مردم به یک امر خاص نیست چون اساسا جبر و الزام در عقاید و باورمند کردن افراد راه ندارد.

اما الزام قانونی و توسل به قوۀ قهریه جهت جلوگیری از ظهور و بروز عقاید باطل و فاسد در قالب گفتار و رفتار آن هم در فضای عمومی جامعه  واجب است.

تبعیض شرم‌آور یا چی...!؟

اصل مطالبۀ التزام به شرع و قانون درست بلکه واجب است اما سلمنا چون روش مطالبه‌گران شاید نادرست و غیر حرفه‌ای بوده جواب باتوم است!؟

لکن در مسئلۀ کشف حجاب که اصل آن حرام شرعی و سیاسی است چه رسد به روش آن، رویکرد اصلی مسئولین و نیروی انتظامی تسامح می‌باشد!

خـــط نـفـاق!

ماجرای اخیر درمانگاه قم افشاء کنندۀ بغض و بلاهت سکولار مسلکان قم و لیبرال مشربان تهران نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابیون بود...

حماقت منافقین همواره در بزنگاه‌ها نقاب از چهرۀ کریه آنها کنار می‌زند! مواضع آنان را کنار هم بگذارید تا ببینید که این یک خط است نه چند خطا...

مظلومیت حجاب و عفاف

مظلوم‌ترین بخش اسلام، کم مدافع‌ترین بخش آن در مقابل حملات دشمنان است! جایی که دفاع از آن سخت‌تر است مدافع کمتری دارد!

اسلام از جایی ضربه می‌خورد که دشمن هزینۀ دفاع از آنجا را حتی در افکار عمومی مؤمنین بالا می‌برد لذا کمتر کسی خود را خرج آنجا می‌کند!

تشخـُّصِ شخصیَّت

خانه و لباس تجلی‌گاه و تجسد یک سلسله معانی و حکمت‌هایی در کالبد ماده هستند و همانگونه که معنایی را می‌رسانند معنا بخش نیز هستند.

لذا اگر تدبیری سنجیده و اقدامی قاطع در خصوص بهبود معماری و حجاب صورت نگیرد شاهد نمود معانی این نمادها در شخصیت افراد خواهیم بود.