۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حق طلبی» ثبت شده است

چالش فقدان شجاعت

چرا در نظام تعلیم و تربیت ما فکری برای شجاع بار آمدن دانش آموزان، دانشجویان و حتی طلاب نشده است؟

شجاعت، لازمۀ حق طلبی، ظلم ستیزی، عدالتخواهی و حتی پیشرفت در حوزه‌های مختلف نظری و عملی است.

ما از تحصیل کرده‌هایی که دچار فقدان شجاعت بوده‌اند کم خسارت نخورده‌ایم.

مسیر تکامل اربعین!

واقعه عظیم اربعین تا کنون به خوبی توانسته است که تجلی‌گاه "سلم لمن سالمکم" باشد.

اما فعلا آنگونه که باید تجلی‌گاه "حرب لمن حاربکم" نشده است و این یعنی هنوز کامل نیست.

لذا باید در کنار حق طلبی و عدالتخواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد و اشرافیت نیز تقویت گردد.

دفاع مقدس امروز...!

دفاع از مرزهای بلاد اسلامی بسیار مهم است اما مهمتر از آن دفاع از مرزهای خودِ اسلام است.

دفاع مقدس امروز حق طلبی و عدالتخواهی است که امتداد اجتماعی دین مبین اسلام هستند.

فرمانده این دفاع مقدس بسیار گسترده و پیچیده نیز کسی نیست جز ولی فقیه زمان امام خامنه‌ای.