۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانش آموزان» ثبت شده است

مسمومیت و جنگ شناختی

اکثریت غالب مسمومیت‌های اخیر یا به عبارت دقیق‌تـر دومینوی توهم مسمومیت در نوجوانان حساس، ریشه در عملیات روانی رسانه‌ای دارد...

جنگ شناختی چنان ذهن را درگیر می‌کند که علم حضوری افراد به احوالات بدن خویش را نیز به چالش می‌کشد و حتی موجب عوارض واقعی می‌گردد.

حجاب، دلار، مسمومیت و غیره

در ماجرای دزدی، صاحبخانه نگهبانش را مؤاخذه کرد! پرسیدند به نگهبان چکار داری؟ گفت: اگر نگهبان را ادب نکنم هر روز باید با دزدان درگیر باشم.

بدون اغراق در اکثر مشکلات امروز ما ردپـای فضای ولنگار مجازی دیـده می‌شود که اگـر آن را سامان ندهیم هـر روز باید منتظر یک ماجرا باشیم.

چالش فقدان شجاعت

چرا در نظام تعلیم و تربیت ما فکری برای شجاع بار آمدن دانش آموزان، دانشجویان و حتی طلاب نشده است؟

شجاعت، لازمۀ حق طلبی، ظلم ستیزی، عدالتخواهی و حتی پیشرفت در حوزه‌های مختلف نظری و عملی است.

ما از تحصیل کرده‌هایی که دچار فقدان شجاعت بوده‌اند کم خسارت نخورده‌ایم.