وقتی در مورد دستاورهای انقلاب اسلامی سخن به میان می‌آید غالباً ذهن افراد به سمت دستاورهای صنعتی خصوصاً در حوزه نظامی رفته و شروع به شمردن موشک‌ها می‌کند! یا در نهایت به دستاورهایی در حوزه پزشکی و فناورهای نوین می‌پردازد...