۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دسیسه» ثبت شده است

کـارگـران مشـغول کـارنـد...

جریانات غیر انقلابی و غرب‌زدۀ داخل کشور وقتی که بر مسند قدرت تکیه می‌زنند آشکارا خسارت می‌آفرینند و وقتی که در قدرت نیستند جـور دیگر!

در کنار مقابله با کجروی‌ بـرخـی اصولگرایان، مراقب محافل دسیسه آلود و فتنه خیز نیروهای کارگزاران، اصلاحات و اعتدالیون خصوصاً در قم باشید.

ببندید و باز کنید!

ای کسانی که قبل از معلوم شدن علّت فوت خانم امینی چشم خود را بستید و دهان به اباطیل و تشویش افکار عمومی گشودید و ژست آزادی و مردم داری گرفتید.

اکنون دیگر دهان خویش را ببندید و چشم خود را باز کنید و خون شهدا و جانباختگان و اشک پدران و مادران آنان را خوب ببینید و بنگرید که چگونه امّت حزب الله با خروش در میدان، دسیسه و فتنه را خاموش خواهد کرد.