۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دفاع مقدس» ثبت شده است

لندی در امتداد فهمیده

امیدوارم اقدام ایثارگرانه علی لندی جامعه شناسان غرب زده را از خواب غفلت بیدار کند تا دیگر نسخه‌ تحقیر برای ملت غیور ایران تجویز نکنند.

دفاع مقدس ما پر از علی لندی‌ها است اما متأسفانه جای این قهرمان‌ها در متون آموزشی و اسناد علمی و فرهنگی به شدت خالی است.

دفاع مقدس امروز...!

دفاع از مرزهای بلاد اسلامی بسیار مهم است اما مهمتر از آن دفاع از مرزهای خودِ اسلام است.

دفاع مقدس امروز حق طلبی و عدالتخواهی است که امتداد اجتماعی دین مبین اسلام هستند.

فرمانده این دفاع مقدس بسیار گسترده و پیچیده نیز کسی نیست جز ولی فقیه زمان امام خامنه‌ای.