۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سکولارها» ثبت شده است

جهاد تبیین کنشی

اساتید انقلابی علوم سیاسی! لطفاً در کنار اهتمام به امور دانشی، کنشگری عملی و رسانه‌ای خویش را افزایش دهید؛ سکولارها، غربگرایان و برخی از سیاسیون با مواضع و عملکرد غـلـط خود مشغول بی اعتماد کردن افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی نسبت به دستاوردهای علمی شما در حوزۀ حکمرانی اسلامی هستند.

کدام قهر...؟!

این گزاره که "ما با بسیاری از کشورها قهر هستیم" از دو جهت غلط است.

یک؛ ما صرفا با چند کشور مستکبر، دو؛ آن هم قهر نه بلکه دشمن هستیم.

تعمیم دادن چند کشور به همه و تقلیل دادن دشمنی به قهر غلط است.

استقبال سکولارها و لیبرال‌ها از گزاره فوق مؤیدی بر عیار و اعتبار آن است!

ضمنا مگر چند درصد از چاره و علاج مشکلات مردم در خارج از کشور است؟