۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست ورزی» ثبت شده است

وقتی قاطع نباشیم!

حملۀ تروریستی شاهچراغ شیراز به خوبی نشان داد که کوچکترین اغماض، تسامح و کوتاهی مسئولین در برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم و کشور را در فضای مجازی و حقیقی به بازی گرفته‌اند، مساوی است با ریخته شدن خون و خون و خون بی گناهان...

آقایان! لطفاً به اندازه‌ای که دشمنان و منافقین در حمله قاطع هستند، شما هم در مقابله قاطع باشید.

ضرورت تأسی به مکتب عاشورا در سیاست‌ورزی

در ماه پیروزی خون بر شمشیر و آزادگی و ظلم ستیزی، از وزارت امور خارجه کنونی انتظار می‌رفت که نسبت به انفجارهای تروریستی کابل، اقدامات وحشیانه دولت الهام علی‌اف در کشور آذربایجان علیه شعیان و حملات شدید رژیم سفّاک صهیونیستی به نقاط مختلف فلسطین، مواضع شدیدتری می‌گرفت و اقدامات قاطع‌تری انجام می‌داد...

عقیده و سیاست

میدان سیاست عرصۀ به فعلیت رساندن عقیده‌ها است.

چون جهان بینی، طرز تفکر، روش تحلیل، مبنای تصمیم و چارچوب عملکرد افراد به شدت متأثر از باورها و عقاید آنها هستند.

لذا سیاست ورزی خراب و فاسد عمدتاً ریشه در عقاید خراب و فاسد دارد؛ لکن برخی خطاهای محاسباتی و اشتباهات سهوی حسابشان جدا است.