۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاسیون» ثبت شده است

جهاد تبیین کنشی

اساتید انقلابی علوم سیاسی! لطفاً در کنار اهتمام به امور دانشی، کنشگری عملی و رسانه‌ای خویش را افزایش دهید؛ سکولارها، غربگرایان و برخی از سیاسیون با مواضع و عملکرد غـلـط خود مشغول بی اعتماد کردن افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی نسبت به دستاوردهای علمی شما در حوزۀ حکمرانی اسلامی هستند.

پدرخوانده کیست؟

پدرخوانده کسی است که مستقیم کار نمی‌کند و گاهی با ده واسطه کارهایش را پیش می‌برد.

پدرخوانده‌ها اغلب کارگردان و گاهی نیز تهیه‌کننده و نویسنده هستند، اما هرگز بازیگر نیستند.

برای یافتن پدرخوانده‌ دنبال ردپا نباشید، دنبال سایه‌‌ باشید، سایه‌ای که مأمَن مفسدان است.