تمدن غرب به خاطر بحران هویت و فقدان قهرمان واقعی در دنیای خود، همواره در سینمای هالیوود دست به خلق قهرمان‌های خیالی می‌زند.

انسان غربی هم چون در میان نوع بشر، هیولاتر از قماش خودش سراغ ندارد لذا در خلق ضدّ قهرمان نیز دست به خلق هیولاهای ماورائی می‌زند.