منافقین نانجیب با انتشار تصاویر کم حجاب همسر شهید الداغی در صدد مصادرۀ این جوانمرد برای جبهۀ بدون قهرمان خودشان هستند!

شاید شهید الداغی خیلی حزب اللهی و انقلابی نبوده اما قطعاً آزاده و با غیرت بود، همان آزادگی و غیرتی که شما می‌خواهید به لجن بکشید.

دین و آزادگی پیشکش لااقل آدم باشید.