۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طواغیت» ثبت شده است

و ما ادراک ما الـ...

اصل صدور انقلاب اسلامی نرم‌افزاری است لذا قلوب و عقول آزادگان را مجذوب و منوّر می‌کند و این قوّت نرم‌افزاری مزیّت رقابتی ما با تمدن غرب است.

نتیجۀ صدور اندیشه و ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌شود امثال زکزاکی، نصرالله، شقاقی، الحوثی و طوفانی که نظام سلطۀ طواغیت را بر باد خواهد داد.

شرف المکان بالمکین

دفاع مقدس قبل از اینکه دفاع از آب و خاک و جان و... باشد دفاع از حرم انقلاب اسلامی و انقلابیون مسلمان بود که عامل شرافت ایران هستند.

اکنون جمهوری اسلامی نه تنها حرم بلکه در یک نگاه تمدنی آخرین سنگر مستحکم موحدین و آزادگان جهان در مقابل جبهۀ طواغیت به شمار می‌آید.

دستگاه محاسباتی بصیرت

همانگونه که عزّت و اقتدار مؤمنین در دستگاه ادراکی طواغیت، تکبر و استبداد معنا و فهم و تفسیر می‌شود، صبر و مدارای مؤمنین نیز ضعف و ترس معنا و تفسیر می‌شود.

لذا باید هوشیار باشیم که معیارهای سنجشِ دستگاه محاسباتی دشمن وارد دستگاه محاسباتی ما نشود، وگرنه در جهت تقویت اراده و تکمیل پازل او قرار می‌گیریم.

بهترین تنظیم‌گر دستگاه محاسباتی رهنمودهای ولی است.