۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ظلم ستیزی» ثبت شده است

چالش فقدان شجاعت

چرا در نظام تعلیم و تربیت ما فکری برای شجاع بار آمدن دانش آموزان، دانشجویان و حتی طلاب نشده است؟

شجاعت، لازمۀ حق طلبی، ظلم ستیزی، عدالتخواهی و حتی پیشرفت در حوزه‌های مختلف نظری و عملی است.

ما از تحصیل کرده‌هایی که دچار فقدان شجاعت بوده‌اند کم خسارت نخورده‌ایم.

فساد خزنده و انحراف آهسته

خطر فساد خزنده این است که موجب انحراف آهسته می‌شود انحرافی که به خاطر آهسته و تدریجی بودنش کمتر موجب حساسیت و تقابل می‌شود و به همین دلیل تا می‌تواند ریشه می‌دواند و گسترش می‌یابد، گسترشی از جزء به سوی تسخیر کل...

مسیر تکامل اربعین!

واقعه عظیم اربعین تا کنون به خوبی توانسته است که تجلی‌گاه "سلم لمن سالمکم" باشد.

اما فعلا آنگونه که باید تجلی‌گاه "حرب لمن حاربکم" نشده است و این یعنی هنوز کامل نیست.

لذا باید در کنار حق طلبی و عدالتخواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد و اشرافیت نیز تقویت گردد.

عصاره؛ شاخص و معیار و ملاک انقلابی بودن

  1. پذیرش توحید و اطاعت از ولایت، نفی و مبارزه با طواغیت.
  2. حریت و ظلم ستیزی، عدالت گستری و حمایت از مظلومین.
  3. دنیا گریزی و ساده زیستی، مبارزه با فساد و اشرافیگری.

هر کسی حتی اگر تنها فاقد یکی از موارد فوق بود دیگر قابل اقتدا نیست.