۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت» ثبت شده است

مــا کـدام هستیم؟

مواضع و عملکرد یک انقلابی همواره معطوف بر این است که شیب تحولات را به سمت ایجاد بسط ید برای ولی جهت اخذ و اقامۀ حقیقت و عدالت متمایل کند،

اما مواضع و عملکرد یک غیر انقلابی غالباً معطوف بر این است که تن به تحولات تحمیلی دشمن داده و ولی را ناگزیر و در شرایط اخذ طرف مصلحت قرار دهـد!

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

آفت ترس و ترسوها

مسیر حقیقت و عدالت هزینه دارد! اما ترسوها همواره پدیده‌ها را به گونه‌ای فهم و تحلیل کرده و تصمیم می‌گیرند تا از هزینه دادن بپرهیزند!

ناگفته نماند که منظور از هزینه، سختی‌ها و چالش‌های طبیعی راه است نه به اصطلاح هزینه تراشی نابجا که از روی عدم تأمل و تدبیر باشد.

تعلل در تهران یعنی خـون در ایـذه!

برخی رسانه‌های داخلی و سلبریتی‌ها، پدر مهسا امینی، مادر کیان پیرفلک و امثالهم، بی شرفی و خباثت خود را به خوبی ثابت کردند!

اکنون افکار عمومی نیز منتظر این است که قوۀ قضائیه نیز عدالت و قاطعیت خود را در احقاق حقوق مردم و برخورد با مفسدین ثابت کند.

عدالتخواهی یـا اسـتـخـدام

گاهی برخی پیشنهادهای شغلی، کاری و غیره بیش از اینکه فرصت خدمت باشد بیشتر شبیه لقمه‌ای است که قرار است خفه‌ات کند!

به قول شاعر
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست...
گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند

مجاهدی که جبهه بندی را نشناسد، همواره بازی می‌خورد!

کـار خـوبـه خـدا درسـت کـنـه