۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت» ثبت شده است

اخــلاق و مصلحت

اخلاق اسلامی هرگز حقیقت و عدالت را نقض و تخطئه نمی‌کند لذا آن اخلاقی که رعایتش موجب کتمان حقیقت و ذبح عدالت شود اساسا اخلاق اسلامی نیست!

رعایت مصلحت هم اخلاقی عمل کردن به معنای عبور از حقیقت و عدالت نیست بلکه به معنای ترجیح اهم بر مهم است و تشخیص مصلحت هم بصیرت می‌خواهد!

مــا کـدام هستیم؟

مواضع و عملکرد یک انقلابی همواره معطوف بر این است که شیب تحولات را به سمت ایجاد بسط ید برای ولی جهت اخذ و اقامۀ حقیقت و عدالت متمایل کند،

اما مواضع و عملکرد یک غیر انقلابی غالباً معطوف بر این است که تن به تحولات تحمیلی دشمن داده و ولی را ناگزیر و در شرایط اخذ طرف مصلحت قرار دهـد!

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

آفت ترس و ترسوها

مسیر حقیقت و عدالت هزینه دارد! اما ترسوها همواره پدیده‌ها را به گونه‌ای فهم و تحلیل کرده و تصمیم می‌گیرند تا از هزینه دادن بپرهیزند!

ناگفته نماند که منظور از هزینه، سختی‌ها و چالش‌های طبیعی راه است نه به اصطلاح هزینه تراشی نابجا که از روی عدم تأمل و تدبیر باشد.

تعلل در تهران یعنی خـون در ایـذه!

برخی رسانه‌های داخلی و سلبریتی‌ها، پدر مهسا امینی، مادر کیان پیرفلک و امثالهم، بی شرفی و خباثت خود را به خوبی ثابت کردند!

اکنون افکار عمومی نیز منتظر این است که قوۀ قضائیه نیز عدالت و قاطعیت خود را در احقاق حقوق مردم و برخورد با مفسدین ثابت کند.