انقلابیون به جای جواب و دفاع فقط باید سؤال و حمله کنند؛ الآن وقت پاسخگویی جریانی است که بیش از 32 سال سکاندار قوه مجریه بوده!

اجازه ندهید لیبرال‌ها توپ را در زمین انقلابیون بیندازند، آنها دنبال جواب نیستند، حمله آنها تزویری است برای فریب ما!