۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عوام زدگی» ثبت شده است

چـه و چگونه

در اینکه چه بگوییم، لزوما نباید همواره میل مخاطبین را به عنوان یک اصل اساسی لحاظ کنیم، چون ممکن است که همیشه درست نباشد.

اما در اینکه چگونه بگوییم، حتما باید زمان، مکان، مقام، شرایط، احوال، ظرفیت و سایر ویژگی‌ها و خصوصیات مخاطبین و فضا را لحاظ کنیم.

عوام زدگی به عوام فریبی می‌انجامد!

فصل صید فالوور!

دوستان عزیز...! مواضع عجیب و غریب برخی افــراد در فضای‌مجازی را خیلی جدّی نگیرید، مواضع بسیاری از این افـراد بیش از اینکه خاستگاه علمی داشته باشد ریشه در عقده‌ها و مسائل روانشناختی دارد.

تحولات و رخدادهای مختلف برای برخی از افراد بیشتر شبیه فصل صید فالوور است تا هر چیز دیگر! لذا مواضع رادیکال و مشتری پسند می‌گیرند تـا فالوور جذب کنند.