۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غرب زدگی» ثبت شده است

لندی در امتداد فهمیده

امیدوارم اقدام ایثارگرانه علی لندی جامعه شناسان غرب زده را از خواب غفلت بیدار کند تا دیگر نسخه‌ تحقیر برای ملت غیور ایران تجویز نکنند.

دفاع مقدس ما پر از علی لندی‌ها است اما متأسفانه جای این قهرمان‌ها در متون آموزشی و اسناد علمی و فرهنگی به شدت خالی است.

سیل زیبای اروپایی

غرب زدگی ریشه در حقارت درونی افراد و جهل به وقایع بیرون دارد، لذا حتی اگر جهل فرد نسبت به وقایع بیرونی برطرف شود، تا وقتی حقارت درونی پابرجاست، او باز مرعوب و شیفته غرب خواهد ماند.

رسانه‌های غربی در کنار تبلیغات اغواگرانه، روی این حقارت حساب ویژه باز کرده‌اند.