حکایت فعالیت برخی از بچه‌های خوب خصوصاً طلبه‌هاشون توی فضای مجازی، شده حکایت آب آوری غلام!

اگر توان اسلامی کردن مردم و جامعه رو ندارید خواهشاً مبانی و معارف اسلام رو به عرف التقاطی تنزل ندید.

تبلیغ اسلام با روش‌های غیر اسلامی نقضِ غرض نیست!؟