۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مبارزه با فساد» ثبت شده است

عالیجناب أین تذهبون!

مبارزه اعتقادی و ایدئولوژیک اگر امتداد اجتماعی و مصداقی پیدا نکند منجر به نابودی آن اعتقاد و ایدئولوژی و موجب تحیر و گمراهی مردم خواهد شد.

جناب آقای حاج‌علی‌اکبری، نه جمعه یک شنبه است، نه مصلی کلیسا است و نه ائمه جمعه کشیش هستند. جمهوری اسلامی واتیکان نیست.

مسیر تکامل اربعین!

واقعه عظیم اربعین تا کنون به خوبی توانسته است که تجلی‌گاه "سلم لمن سالمکم" باشد.

اما فعلا آنگونه که باید تجلی‌گاه "حرب لمن حاربکم" نشده است و این یعنی هنوز کامل نیست.

لذا باید در کنار حق طلبی و عدالتخواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد و اشرافیت نیز تقویت گردد.

انقلابیگری متوازن

انقلابیگری(جهاد فی سبیل الله) دو بُعد دارد؛ اولی نفی طاغوت و توابع آن و دومی اثبات توحید و توابع آن است.

لذا همانقدر که مبارزه با فساد و ظالمین اهمیت دارد، حمایت و یاری صالحین و مجاهدین نیز بسیار مهم است.

متأسفانه گاهی در اثبات به اندازه نفی خوب عمل نمی‌کنیم.