۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منافقین داخلی» ثبت شده است

صراحت/فطانت!

صراحت مواضع آقای رئیسی در سفر اخیر به آمریکا و مواجهه با مستکبرین بسیار ستودنی بود و ما چقدر به این صراحت در مواجهه با ...های داخلی نیاز داریم.

آیا این صراحت در مواجهه با کفار و دشمنان خارجی و عدم صراحت در مواجهه با منافقین داخلی از اقتضائات تفاوت مقابله با جریان کفر و نفاق است یا...؟

ویـژگـی نُــه دی

همۀ ایّام اللّه انقلاب اسلامی مانند 13 آبان، 22 بهمن، 9 دی و غیره‌ یک ویژگی مشترک دارند و یک ویژگی اختصاصی، ویژگی مشترک این ایّام این است که همگی آنها در حمایت از جبهۀ حق و علیه جبهۀ باطل هستند.

اما ویژگی اختصاصی، آن چیزی است که در هر یک از این ایّام محوریت خاصّی دارد، مثلا ویژگی خاص 9 دی حمایت از شخص ولی فقیه و اعلام انزجار از منافقین داخلی است.

مماشات هاری‌افزا

مماشات، تسامح، اغماض و حتی رأفت، از یک جایی به بعد خصوصاً از دیدگاه دشمنان خارجی، منافقین داخلی و احمق‌های کف خیابان ضعف و ترس معنا می‌شود!

اگر دشمنان و منافقین و احمق‌ها توهم کنند که نظام و مردم ضعیف شده یا ترسیده‌اند هارتر می‌شوند و هزینۀ این هاری را مردم عادی با خون پرداخت می‌کنند!

حتماً باید تیر به یکی از مسئولین بخورد تا قاطع شوید!؟