۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «منافقین داخلی» ثبت شده است

ویـژگـی نُــه دی

همۀ ایّام اللّه انقلاب اسلامی مانند 13 آبان، 22 بهمن، 9 دی و غیره‌ یک ویژگی مشترک دارند و یک ویژگی اختصاصی، ویژگی مشترک این ایّام این است که همگی آنها در حمایت از جبهۀ حق و علیه جبهۀ باطل هستند.

اما ویژگی اختصاصی، آن چیزی است که در هر یک از این ایّام محوریت خاصّی دارد، مثلا ویژگی خاص 9 دی حمایت از شخص ولی فقیه و اعلام انزجار از منافقین داخلی است.

مماشات هاری‌افزا

مماشات، تسامح، اغماض و حتی رأفت، از یک جایی به بعد خصوصاً از دیدگاه دشمنان خارجی، منافقین داخلی و احمق‌های کف خیابان ضعف و ترس معنا می‌شود!

اگر دشمنان و منافقین و احمق‌ها توهم کنند که نظام و مردم ضعیف شده یا ترسیده‌اند هارتر می‌شوند و هزینۀ این هاری را مردم عادی با خون پرداخت می‌کنند!

حتماً باید تیر به یکی از مسئولین بخورد تا قاطع شوید!؟