۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مکتب عاشورا» ثبت شده است

آزمون مرگ ملکه

پای کوبی بعد از مرگ دشمنان در مرام ما نیست اما از به درک واصل شدن یک عفریتۀ جنایتکار قلباً خرسند هستیم.
دوستی و دشمنی ما با دیگران تابع عدل و ظلم است لذا با عدالت پیشگان عالم دوست و با ظلم گستران عالم تا ابد دشمن خواهیم بود، هم قبل از مرگ و هم بعد از مرگ...

مرگ یک ملکۀ بریتانیا در این ایام، آزمون خوبی برای محک سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم مدعیان خواهد بود.

ضرورت تأسی به مکتب عاشورا در سیاست‌ورزی

در ماه پیروزی خون بر شمشیر و آزادگی و ظلم ستیزی، از وزارت امور خارجه کنونی انتظار می‌رفت که نسبت به انفجارهای تروریستی کابل، اقدامات وحشیانه دولت الهام علی‌اف در کشور آذربایجان علیه شعیان و حملات شدید رژیم سفّاک صهیونیستی به نقاط مختلف فلسطین، مواضع شدیدتری می‌گرفت و اقدامات قاطع‌تری انجام می‌داد...

عیار سنجی تولی و تبری

بسیاری از مردم به امام نامه نوشتند و ادعای "سلم لمن سالمکم" کردند اما وقتی کار به "حرب لمن حاربکم" رسید تنها عده‌ای قلیل باقی ماندند!

عیار "سلم لمن سالمکم" در "حرب لمن حاربکم" مشخص می‌شود. البته این رابطه عیار سنجی بین دو مفهوم سلم و حرب کاملا دو طرفه است.