۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نفاق رسانه ای» ثبت شده است

منطق دشمنان ایران!

در منطق دشمنان خبیثِ مـردم ایران

1 فوتی از 25 شهید خیلی مهمتر است

عجیب نیست، نفاق است!

منافق شناسی گاهی اوقات خیلی هم سخت نیست، فقط کافی است که صرفاً مواضع افراد یا رسانه‌ها را در مواجهه با حوادث و ماجرا‌های مختلف رصد و مقایسه کنید.
مثلاً برخی افراد و رسانه‌ها برای زخمی شدن چهار نفر در اوکراین سینه چاک می‌کنند ولی در قبال شهادت چهل نفر در افغانستان خفقان می‌گیرند!!! جالب نیست!؟