۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نهی از منکر» ثبت شده است

خـــط نـفـاق!

ماجرای اخیر درمانگاه قم افشاء کنندۀ بغض و بلاهت سکولار مسلکان قم و لیبرال مشربان تهران نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابیون بود...

حماقت منافقین همواره در بزنگاه‌ها نقاب از چهرۀ کریه آنها کنار می‌زند! مواضع آنان را کنار هم بگذارید تا ببینید که این یک خط است نه چند خطا...

وقاحت پـلاس!

منافقین نانجیب با انتشار تصاویر کم حجاب همسر شهید الداغی در صدد مصادرۀ این جوانمرد برای جبهۀ بدون قهرمان خودشان هستند!

شاید شهید الداغی خیلی حزب اللهی و انقلابی نبوده اما قطعاً آزاده و با غیرت بود، همان آزادگی و غیرتی که شما می‌خواهید به لجن بکشید.

دین و آزادگی پیشکش لااقل آدم باشید.

دوتـا سـه نـکـتـه

امر به معروف و نهی از منکر ناظر به حریم عمومی می‌باشد که هم اشراف به حکم و موضوع می‌خواهد و هم انصاف در نوع و چگونگی برخورد با افراد.

لذا افرادی که نمی‌دانند را باید روشن و آگـاه کرد، افرادی که نمی‌توانند را باید یـاری و کمک کرد و افرادی که نمی‌خواهند را باید توبیخ و افشـاء کرد.

رزم و رجز

گرچه حرف خوب زدن و خوب حرف زدن بسیار مهم است اما باید بین حرف و عمل نیز توازن برقرار باشد، گوش‌ها پر از رجز و چشم‌ها تشنۀ دیدن رزم است!

بی عملی یا ترس و احتیاط بیش از حد در عمل کردن به امر به معروف و نهی از منکر یا ریشه در ضعف ایمان دارد یا مسئلۀ منافع شخصی در میان است یا اینکه...

رزم ما با رجز ما تناسب ندارد! خودم را عرض می‌کنم!

تفریح انگاری مجاهدت

برخی از افراد و مجموعه‌ها، فانتزیگری را با انقلابیگری اشتباه گرفته‌اند لذا کارهای پر خرج و نمایشی و میان تهی را برنامه‌ی فرهنگی و فعالیت انقلابی می‌پندارند!
تفاوت جهاد با تفریح در این است که مجاهدت هزینه دارد، هزینه‌هایی از جنس جان و مال و آبرو یا از دست دادن اعتبار اجتماعی دنیوی و موقعیت‌های شغلی و غیره.