۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وقاحت» ثبت شده است

وقاحت پـلاس!

منافقین نانجیب با انتشار تصاویر کم حجاب همسر شهید الداغی در صدد مصادرۀ این جوانمرد برای جبهۀ بدون قهرمان خودشان هستند!

شاید شهید الداغی خیلی حزب اللهی و انقلابی نبوده اما قطعاً آزاده و با غیرت بود، همان آزادگی و غیرتی که شما می‌خواهید به لجن بکشید.

دین و آزادگی پیشکش لااقل آدم باشید.

جـهـاد چـنـد جـانـبـه

متحجّرین و غربگرایان علی‌رغم ضدّیت شدیدی که در مقام نظر با یکدیگر دارند اما در مقام عمل چندان تقابلی با هم نداشته و حتی در مقابلۀ با جریان انقلابی مخرج و رویکرد مشترک نیز پیدا می‌کنند!

لذا سختی کار انقلابیون دوچندان و جهاد علمی و عملی آنان در دو جبهه است، از یک سو اسیر حماقت متحجّرین و از سوی دیگر درگیر وقاحت غربگرایان هستند...