۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کشف حجاب» ثبت شده است

اولویت حجاب!

خدمت کسانی که می‌گویند حجاب اولویت نیست باید بگویم که؛ اگر اولویت نیست چرا تمام دشمنان بر روی کشف حجاب تمرکز کرده‌اند؟
اگر بگویید که برای ایجاد شکاف اجتماعی است! باید بگویم که؛ پس این عامل شکاف اجتماعی یعنی کشف حجاب باید سریعاً مدیریت شود.
اندکی عقب نشینی کنیم فرسخی جلو خواهند آمد...

عـفـاف در مسلخ دیـاثـت!

این کشف حجاب‌های اخیر ثمرۀ بذر فسادی است که روزی دیوث‌های سیاسی در زمینه‌های مختلف خصوصاً فضای ولنگار مجازی کاشتند.

بخشی از دیاثت و بی غیرتی پدران و همسران و برادران زنان مُکشّفه، امتداد اجتماعی همان دیاثت سیاسی خواص فاسد و منافق است.

صبر انقلابیونِ حزب الله بی انتها نیست!