۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کنشگری» ثبت شده است

کنشگری، یا واکنشگری؟ مسئله ایـن است!

گاهی ما به جای کنشگری در ورطۀ واکنشگری می‌افتیم! به عبارتی همواره مشغول حل مسئله‌های تحمیلی دشمن هستیم نه طرح ایجابی خودمان.

واکنش، لازم اما اصل بر کنش است؛ چون کنشگر، مسئله سازی، جهت دهی و کنترل می‌کند لذا همواره یک قدم جلوتر از واکنشگر خواهد بود.

جهاد تبیین کنشی

اساتید انقلابی علوم سیاسی! لطفاً در کنار اهتمام به امور دانشی، کنشگری عملی و رسانه‌ای خویش را افزایش دهید؛ سکولارها، غربگرایان و برخی از سیاسیون با مواضع و عملکرد غـلـط خود مشغول بی اعتماد کردن افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی نسبت به دستاوردهای علمی شما در حوزۀ حکمرانی اسلامی هستند.