۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «افکار عمومی» ثبت شده است

افـــراط در تـفـریـط

افراط و تفریط هر دو غلط و اشتباه هستند اما وقتی گفتمان تفریط بر جامعه حاکم باشد، تو اگر در اوج اعتدال هم باشی باز برچسب افراطی خواهی خورد!

فلذا کندروها همواره پیشروها را تندرو می‌خوانند!!

افراط و تفریط هر دو مردود هستند لکن اکنون مشکل اصلی جامعۀ مـــا افراط نیست بلکه تفریط مفرط است!

خانه از تفریط ویران است خواجه در بند نقش افراط...

طـنـز تـلـخ فجازی

برخی مسئولین از بالا شاه‌لولۀ لجن(فضای ولنگار مجازی) را به روی افکار عمومی گرفته‌اند! بعد از انقلابیون انتظار دارند با چهارتا تـــی(پیج و کانال) این پایین جهاد تبیین بکنند!
صد البته که انقلابیون ولایتمدار دست از جهاد تبیین و سایر مجاهدت‌ها برنخواهند داشت ولی بالا غیرتاً شما دست از این دور باطل مضحک و طنز آمیز بردارید.

کار خودشونه !!!

نظام آنقدر شرف دارد که اشتباه یک نیروی جزء خود را در ماجرای هواپیمای اوکراینی با بیش از 170 نفر تلفات را گردن می‌گیرد و مسئولیت آن را می‌پذیرد.

اکنون سوال ما از مخالفین این است که؛ نظام جمهوری اسلامی چرا باید از پذیرش تهمت دشمنان در خصوص کشتن چند نفر محدود هراس داشته باشد!؟

ای کافرین و منافقین! هرگز ما را به کیش خود مپندارید.

سنگر بـــــه سنگر

خواهران و برادران انقلابی، کوچکترین کوتاهی، اغماض و تسامح در مقابل فتوحات سنگر به سنگر دشمن در حوزۀ فرهنگ خصوصاً پوشش بانوان ابـداً پذیرفته نیست.

هوشیار باشیم که اگر در جبهه فرهنگی سنگری از دست رفت و قبح کاری در افکار عمومی شکسته شد دیگر به سادگی یک جنگ نظامی قابل بازگشت دوباره نیست.

مبادا مسائل امنیتی و سیاسی ما را از فرهنگ غافل کند!

اصول عمامه پرانی!

برداشتن عمامه(خلع لباس) خوب است اما از سر منافقانی که آن را غصب کرده‌اند لکن اکنون که نظام اسلامی حاکم است این مهم بر عهدۀ دادگاه ویژۀ روحانیت می‌باشد.

لذا برای ایجاد بسط ید برای دادگاه ویژۀ روحانیت باید ابتدا منافقین عمامه به سر را با جهاد تبیین و روشنگری در افکار عمومی رسوا و نفاقشان را هویدا بکنیم.

بعد اگر نهاد مربوطه اقدامی نکرد! مؤمنین مختار هستند.