۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «التقاط» ثبت شده است

خطر جـّدی التقاط!

جریان التقاطی موسوم به صورتی با همۀ کم رنگی‌اش خسارت‌هایی می‌تواند بزند که جریان‌های سیاه و سبز و بنفش با همۀ پر رنگی‌شان نتوانستند بزنند.

گفتار و کردار و رفتار التقاطی مخلوطی از حق و باطل است لکن در نهایت حقیقت و عدالت را به مسلخ فساد و ظلم برده و یقین را به حیرت مبدل خواهد کرد.

واقـعـا خسته نباشید!

آیا با دعوت از افراد معلوم الحال به برنامۀ مقاومت می‌خواهید به مردم بگویید که بعضی‌ها اینقدر هم کم شرف، خائن، بی سواد، ساده لوح و... نیستند!

یا اینکه چپ و راست سیاسی هر اختلاف درونی هم که با یکدیگر داشته باشند و پدر مردم را در بیاورند اما در منافع ملی و سیاست خارجی متحد هستند؟

خیلی جـدی نگیرید!

مواضع اخیر مصطفی ملکیان و سروش محلاتی و امثالهم بیش از اینکه متکی بر علم و اندیشه باشد ریشه در عقده‌ها و مسائل شخصیتی دارد!

اینها بعد از اثبات ناکارآمدی تفکرشان در دولت روحانی و همچنین موفقیت‌های جریان انقلابی دچار سرخوردگی شده‌اند و نیاز به جلب توجه دارند!

عبرت‌هـای عـاشورایی!

عاشورا ثابت کرد کاری که جریان کفر و شرک نتوانستند با اسلام و اهل بیت و امت رسول الله انجام دهند جریان نفاق و منافقین و التقاط انجام دادند...

افراط خوارجی و تفریط اُموی ضد اسلام است لکن نفاق امویان بود که باعث شد بیش از خوارج به اسلام ضربه بزنند و حتی سوار بر جهل خوارج بشوند...

حواسمان بـه تحولات و اخبار زیـر باشد

تشدید اختلافات داخلی صهیونیست‌ها، تحرکات مشکوک برای انتخابات مجلس، پشت پردۀ قرآن سوزی، فساد عجیب برخی بانک‌ها و خیز التقاط..!

یکی از راهبردهای مهندسی افکار عمومی در جنگ روایت‌ها، دفن کردن اخبار مهم و اساسی زیر انبوهی از اخبار زرد و دروغ و شایعات و حاشیه‌ها است!