۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تمدن غرب» ثبت شده است

جمهوری اسلامی در این 45 سال چکار کرده است!؟

اولاً: کارهای بسیاری کرده که حتی دشمنان خود را نیز به تحسین و تمجید واداشته است که با مختصر جستجویی در فضای مجازی می‌توانید از آنها مطلع شوید چون در این نوشته می‌خواهیم به سایر ابعاد این پرسش بپردازیم...

و ما ادراک ما الـ...

اصل صدور انقلاب اسلامی نرم‌افزاری است لذا قلوب و عقول آزادگان را مجذوب و منوّر می‌کند و این قوّت نرم‌افزاری مزیّت رقابتی ما با تمدن غرب است.

نتیجۀ صدور اندیشه و ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌شود امثال زکزاکی، نصرالله، شقاقی، الحوثی و طوفانی که نظام سلطۀ طواغیت را بر باد خواهد داد.

پس‌رفته‌های پیشرفته نما!

آن سمتی که تمدن غرب به سمت آن پیش رفته است از منظر نظام معرفتی و ارزشی ما یعنی دین مبین اسلام، عین پس‌رفت است.

ضمن اینکه بخش مهمی از پیشرفت ظاهری و مادی تمدن غرب نیز حاصل سال‌ها غارت و استعمارهای گوناگون کشورهای دیگر است.

رسوایی‌های پی در پی و شتاب گرفتن افـول تمدن غـرب!

نـقــطـۀ کـانــونـی تـقــابـل

خمینی کبیر با زنده کردن یاد خدا و اقامۀ دین تمدن ساز الهی ستون اصلی خیمه‌شب‌بازی تمدن و فرهنگ منحط غربی یعنی الحاد را در هم شکست.

دشمنی غربی‌ها و نوکران آنان با جمهوری اسلامی ریشه در تضاد بنیادین و ذاتی و ماهوی دارد لذا هرگز نباید آن را به تعارض منافع مادی تقلیل دهیم.

پاسخ یک شبهه مغالطه آمیز

برخی افراد با ژست طلبکارانه مدام می‌پرسند که جمهوری اسلامی در این چهل سال چکار کرده است!؟ و همواره وضعیت امروز جمهوری اسلامی را با اوضاع کنونی برخی کشورهای غربی مقایسه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که جمهوری اسلامی نه تنها کاری نکرده بلکه موجب عقب افتادگی مردم و کشور نیز شده است!