حمایت جانانه برخی سلبریتی‌ها از مسئولین غربگرا و مسلط کردن آنها بر مقدرات کشور و مردم برایم قابل درک بود چون خود آنها نیز ذوب در ارزش‌های پوشالی و فرهنگ منحط غربی هستند لذا جانانه به میدان آمدند و تمام تلاششان را کردند و