نفسِ سفر پاپ به عراق اگر نگوییم بی اهمیت است، بسیار کم اهمیت می‌باشد! چون خودِ پاپ و نهاد کلیسا هیچ اهمیت، جایگاه و نقش آفرینی مثبت و مؤثری در معادلات جهان امروز ندارند! از ابتدا(انحراف مسیحیت توسط پولس)