۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غربگرایان» ثبت شده است

سَــرِ سـگ!

اکثریت غالب سلبریتی‌های غربگرا برای منافع شخصی‌شان هر چیزی را تبلیغ می‌کنند اما برای مشارکت سیاسی و اصل انتخابات کاری نمی‌کنند!

نه اینکه نخواهند نه! بلکه مشرب اینها این است که؛ دیگی که برای ما نجوشد... ایران هم که تضعیف شد و به خطر افتاد فدای سر تابعیت دوم!

ماهواره‌ای یـا پـرایـدی؟

اگر می‌خواهید تفاوت تفکر پیشرفت آفرین انقلابی و تفکر چپاولگر لیبرالی را خوب بفهمید صنایع نظامی و فضایی را با صنعت خودروسازی مقایسه کنید.

در اقتصاد نیز تصمیم با مــردم است! که آن را به انقلابیون بسپارند و طبق نسخه‌های آنان عمل بکنند یا همچنان تن به نسخه‌های غربگرایان بدهند.

کـارگـران مشـغول کـارنـد...

جریانات غیر انقلابی و غرب‌زدۀ داخل کشور وقتی که بر مسند قدرت تکیه می‌زنند آشکارا خسارت می‌آفرینند و وقتی که در قدرت نیستند جـور دیگر!

در کنار مقابله با کجروی‌ بـرخـی اصولگرایان، مراقب محافل دسیسه آلود و فتنه خیز نیروهای کارگزاران، اصلاحات و اعتدالیون خصوصاً در قم باشید.

ضـعـف روایــت دستاورد!

در دولت آقای رئیسی به ویژه در حوزۀ سیاست خارجی اقدامات خوب کم نداشته‌ایم اما پیوستن به شانگهای و بریکس بسیار راهبردی هستند.

باور کنید اگر غربگرایان داخلی دستاورهایی در این سطح داشتند جشن رسانه‌ای گرفته و به کف خیابان می‌کشیدند، برجام را که یادتان هست.

جهاد تبیین کنشی

اساتید انقلابی علوم سیاسی! لطفاً در کنار اهتمام به امور دانشی، کنشگری عملی و رسانه‌ای خویش را افزایش دهید؛ سکولارها، غربگرایان و برخی از سیاسیون با مواضع و عملکرد غـلـط خود مشغول بی اعتماد کردن افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی نسبت به دستاوردهای علمی شما در حوزۀ حکمرانی اسلامی هستند.