۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فضای مجازی» ثبت شده است

کپک جو... گندم ری...!

روی فرشی که تارش اصول‌طلبی و پودش اصلاح‌گرایی است نماز نخوانید و به قالیبافش هم اقتدا نکنید! و تا حقیقت تحریف و اقامۀ عدالت قضا نشده فوراً چفیه‌ای را سجاده و به سیدعلی اقتدا کنید.

گویا برخی بنا دارند که با رفع فیلتر از شیپورهای جنگی دشمن به مواضع مشتری پسند خود ضریب بدهند تا شاید با فروش کپک جو به مردم خودشان گندم ری بخرند!

دُمَل 20 ساله

از حدود 30 سال پیش که بنای اینترنت در ایران گذاشته شد، به خاطر بی تدبیری یا خیانت برخی مسئولان حدود 20 سال اخیر آن، خصوصاً 10 سال آخر، این فضا به عنوان بستر مساعدی برای انواع نفوذ و تهاجم و اردوگاهی جهت تربیت افراد ضد اسلام و ایران به کار گرفته شده است!

بسیاری از اوباشی که اکنون کف خیابان ریخته‌اند، تنها یکی از پیامدهای خطرناک فضای ولنگار مجازی هستند!

لانه‌های جاسوسی امروز!!!

مسئولین محترم، مردم در 13 آبان امسال گل کاشتند،  شما هم به وظیفۀ قانونی خود عمل کنید و فضای ولنگار مجازی را که هزاران لانۀ جاسوسی امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آن فعال هستند را سامان بدهید.

باید ذهنیت همگان از ماهیت لانۀ جاسوسی به روز شود، امروزه لانه‌های جاسوسی لزوماً در سفارتخانه‌ها نیستند بلکه در دست‌ها و منازل تک تک مردم کشور هستند!

استفراغ مجازی در حقیقی

بسیاری از حوادث و اتفاقات اخیر کشور که در آشوب‌ها و اغتشاشات رخ داد، مقوله و پدیدۀ خلق الساعه‌ای که در این ایام متولد شده باشد نبود.

بلکه بسیاری از این سموم مدت‌ها بود که در بطن فضای مجازی انباشته شده بود، لذا با یک دل درد ساده، در فضای حقیقی و کف خیابان استفراغ شد.

ولنگاری فضای مجازی یعنی آشوب در فضای حقیقی...

فـصـل درو...!

بسیاری از حوادث اخیر ثمرۀ بذر تزویر و نفرتی است که توسط منافقین داخلی در فصل دیاثت سیاسی آن هم در مزرعۀ فضای ولنگار مجازی کاشته شد.

وقتی که شیخ بنفش و دارو دسته‌اش هشت سال تزویر و نفرت کاشتند و با حماقت هوس‌بازان آبیاری کردند، باید هم مردم بیچاره امروز تردید و خشونت درو کنند.

هیس...! محافظه‌کاران محترم خواب هستند...