۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیشرفت» ثبت شده است

جمهوری اسلامی در این 45 سال چکار کرده است!؟

اولاً: کارهای بسیاری کرده که حتی دشمنان خود را نیز به تحسین و تمجید واداشته است که با مختصر جستجویی در فضای مجازی می‌توانید از آنها مطلع شوید چون در این نوشته می‌خواهیم به سایر ابعاد این پرسش بپردازیم...

ماهواره‌ای یـا پـرایـدی؟

اگر می‌خواهید تفاوت تفکر پیشرفت آفرین انقلابی و تفکر چپاولگر لیبرالی را خوب بفهمید صنایع نظامی و فضایی را با صنعت خودروسازی مقایسه کنید.

در اقتصاد نیز تصمیم با مــردم است! که آن را به انقلابیون بسپارند و طبق نسخه‌های آنان عمل بکنند یا همچنان تن به نسخه‌های غربگرایان بدهند.

پس‌رفته‌های پیشرفته نما!

آن سمتی که تمدن غرب به سمت آن پیش رفته است از منظر نظام معرفتی و ارزشی ما یعنی دین مبین اسلام، عین پس‌رفت است.

ضمن اینکه بخش مهمی از پیشرفت ظاهری و مادی تمدن غرب نیز حاصل سال‌ها غارت و استعمارهای گوناگون کشورهای دیگر است.

رسوایی‌های پی در پی و شتاب گرفتن افـول تمدن غـرب!

پاسخ یک شبهه مغالطه آمیز

برخی افراد با ژست طلبکارانه مدام می‌پرسند که جمهوری اسلامی در این چهل سال چکار کرده است!؟ و همواره وضعیت امروز جمهوری اسلامی را با اوضاع کنونی برخی کشورهای غربی مقایسه می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که جمهوری اسلامی نه تنها کاری نکرده بلکه موجب عقب افتادگی مردم و کشور نیز شده است!

هلهله‌های مـنـحـوس

همانگونه که در روز عاشورا دشمنان هلهله می‌کردند تا صدای امام حسین علیه السلام بـه گوش مردم نرسد و چهرۀ حـق و باطل روشن نگردد،
امروز نیـز هجمه‌های رسانه‌ای و غوغا سالاری‌ها برای پوشاندن حقایق است! حقایقی مانند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و افول تمدن غرب!

فروپاشی اندیشه‌ای غرب به کف خیابان رسیده است!